Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski

Budynki i budowle
Plebania dla Włościejewek. Projekt architektoniczny 1901 r.
Projekt budowlany szkoły katolickiej w Gogolewie - 1910 r.
Projekt budynku Banku Ludowego w Mchach, Franciszek Polaszek, Gostyń 1909 r.
Projekt przebudowy domu Bronisława Schlafke. Książ 1933 r.
Projekt przebudowy domu Feliksa Łukowskiego. Książ 1937 r.
Zezwolenie na budowę młyna w Książu. 1764 r.

Handel
Antoni Buliński - Hotel Książ - winieta z rachunku
Drogeria Czesław Wilczyński - Książ - 1945 r.
Hurtowa Sprzedaż Wincenty Koch - Książ - 1948 r.
Józef Weinert rachunek Książ 1926 r.
Legitymacja kupca. Józefa Ratajczak, Książ
Leon Stiller, dyplom GS Książ 1972 r.
Mieczysław Żychowicz Książ 1946 r.
P.Z.G.S. Książ Wlkp. - 1949 r.
Państwowa Centrala Handlowa Książ Wlkp. - 1949 r.
Pieczątka - Jan Stawiński , Książ Wlkp. 1937 r
Pieczątka - Roman Tomaszewski Skład, Książ wlkp. 1938 r.
Pieczątka Bronisław Schlafke. Książ Wlkp.
Pieczątka Feliks Łukowski. Książ. 1948 r.
Pieczątka Franciszek Zwierzchlewski, Książ 1937 r.
Pieczątka GS Książ, 1972 r.
Pieczątka Kazimierz Łukowski. Książ.
Pieczątka Księgarnia Książ 1985 r.
Pieczątka Leon Ruszczyński, Książ 1933 r.
Pieczątka Wincentego Kocha. Książ 1947 r.
Przywilej króla Stanisława Augusta na 4 jarmarki w roku 1774 r.
Przywilej na jarmarki Książ. Stanisław August 1774 r.
Rachunek za cukierki. Książ 1948 r.
Sklep art. żelaznych GS. Książ 1965 r.
Społem Książ Wlkp. - 1949 r.

Kultura i sztuka
Józef Berdyszak, projekt nagrobka, dr. Pommricha, Książ 1939 r.

Majątki ziemskie
Akta majątku Chrząstowo. 1926 r.
Andrzej Niegolewski i Anna Krzyżanowska - ślub. Włościejewki 1816 r.
Anna Krzyżanowska (Niegolewska) - chrzest. Włościejewki 1798 r.
Anna Niegolewska - nekrolog. Dziennik Poznański 1871 r.
Emilia z Niegolewskich Lniska - intencja mszalna 1887 r.
Helena Niegolewska - nekrolog. Kurier Poznański 1922 r.
Józef Barcikowski pieczątka. Konarskie 1935 r.
Kazimierz Niegolewski - nekrolog. Goniec Wielkopolski 1885 r.
Kazimierz Niegolewski i Helena Skórzewska - ślub. Nekla 1858 r.
Ks. Stanisław Rymarkiewicz - nekrolog 1912 r.
Książka adresowa majątków ziemskich WKP 1872 r. Książek i cała gmina.
Legat Andrzeja Niegolewskiego. Włościejewki 1823 r.
Magdalena Niegolewska - chrzest. Włościejewki 1827 r.
Magdalena z Niegolewskich Rekowska - nekrolog 1900 r.
Majętność Konarskie pieczątka. Konarskie 1935 r.
Nekrolog Kazimierz Sikorski. Mchy 1936 r.
Nekrolog Krystyna z Tyszkiewiczów Mielżyńska. Pawłowice 1932 r.
Nekrolog Krzysztof Mielżyński. Mchy 1927 r.
Nekrolog Maksymilian hr. Mielżyński, Mchy 1916 r.
Nekrolog Marianna (Marya) Walewska z Karśnickich 1893 r.
Pieczątka Majątek Świączyń. Wilhelm Kirschstein. 1928r.
Pieczątka Dominium Książek 1936 r.
Pieczątka Foto J. Kędzierski. Kołacin.
Pieczątka Majątek Chrzątowo. 1939 r.
Pieczątka Majątek Włościejewki 1932 r. Wilhelm Beyme.
Pieczątka Majątku Włościejewki - 1904 r.
Pieczątka Majątku Włościejewki - 1906 r.
Pieczątka Majętności Chwałkowo Kościelne z roku 1945.
Pieczątka Majętność Gogolewo. Wiesław Kornobis 1933 r.
Pieczątka Majętność Włościejewki. Wilhelm Beyme. 1932 r.
Pieczątka okupacyjna majętności Mchy. 1942 r.
Pieczątka zarządu majętności Mchy. 1940 r.
Pieczątka. Majątek Chrząstowo. 1926 r.
Pieczątka. Majątek Chwałkowo. Neudorf 1943 r.
Pieczątka. Majątek Książek. Schonz 1943 r.
Pieczęć Bibioteka hr. Krzysztofa Mielżyńskiego. Mchy 1919 r.
Pieczęć Obszar dworski Książek. 1934 r.
Pieczęć Wacław Wysogotta Zakrzewski. Książ 1774 r.
Pieczęć. Chrząstowo. Obszar dworski. 1926 r.
Quittungskarte Kaczmarek Kazimiera. Tiefenbach Gut 1941 r. Książek.
Władysław Niegolewski, akt chrztu. Włościejewki 1819 r.
Xionsek pieczęć 1908 r. Książek
Zarząd Leśny Mchy 1933 r.

Monety, medale, odznaczenia
Akt mianowania Franciszka Krakowiaka na podporucznika
Dyplom nadania Antoniemu Adamczakowi Medalu Niepodległości
Dyplom nadania Józefowi Jackowiakowi Brązowego Krzyża Zasługi
Dyplom nadania Krzyża Waleczności Stanisławowi Nowakowi
Dyplom nadania Władysłowi Kaczmarkowi Brązowego Krzyża Zasługi
Dyplom weryfikacji Antoniego Szczepaniaka
Dyplom weryfikacji Walentego Przybylskiego
Dyplom z okazji 50. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Wincentego Szynalskiego
Dyplom z okazji 60. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Ludwika Szymkowiaka
Legitymacja Józefa Jackowiaka odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Legitymacja Kazimierza Wawrzyniaka odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Legitymacja Krzyża Virtuti Militari Wincentego Skrzypczaka
Legitymacja Krzyża Walecznych Stanisława Mielcarka
Legitymacja Krzyża Walecznych Wincentego Skrzypczaka
Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej Józefa Szmyta
Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Grupy Leszno
Legitymacja Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich Józefa Jackowiaka
Legitymacja Stanisława Garbarczyka odznaczonego Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Medal Zwycięstwa Aliantów, Kazimierz Łukowski, 1922 r.
Patent Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich. Edmund Borys. 1935 r.
Patent Pamiątkowego Krzyża Za Waleczność Stefana Falkiewicza
Pieniądz zastępczy Książ 1917 r.
Powiadomienie od pracodawcy dla Antoniego Skrzypińskiego
Wacław Wyssogota Zakrzewski - Order Orła Białego 1790 r.
Zaświadczenie o odznaczeniu Romana Garbarczyka Krzyżem Virtuti Militari

Obyczaje i moda
Świadectwo ślubu Mikołaj Kaczmarek i Wiktoria Hoffmann. 1920 r.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Banaszyńskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Bractwa Strzeleckiego
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Chwiłkowskich z dziećmi.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Guzików.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Ilskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od kawalerów.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Koła Śpiewackiego.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Męskiej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Mietlińskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Mietlińskiej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Peissertowej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Senlerówny.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Śmiśniewiczowej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Telesfora Łukowskiego.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Zajdleyów.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Ziembowskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Zwierzchlewskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Strona adresowa.

Organizacje i stowarzyszenia
50 lat Polskiego Związku Łowieckiego. Książ 1973 r.
Akt przekazania samochodu. OSP Książ 1949 r.
Dyplom OSP Książ, Józef Jackowiak, 1955 r.
Dyplom Wacława Kierblewskiego. Książ 1947 r.
Józef Robaszyński - legitymacja Związku Powstańców Wielkopolskich 1949 r.
Kazimierz Wawrzyniak potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim
KGW Zaborowo - pieczątka 1979 r.
Książka osobista członka Towarzystwa Powstańców i Wojaków Kazimierza Wawrzyniaka
Księga protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu 1946-1948 r.
Księga protokółów Bractwa Kurkowego 1946-1947
Legitymacja biblioteczna - Książ - 1950 r.
Legitymacja człoka ZBoWiD Antoniego Adamczaka
Legitymacja pszczelarska. Franciszek Rzekiecki, Książ 1970 r.
Okładka statutu Towarzystwa Powstańców i Wojaków
OSP Książ-podanie. 1935 r.
Patent odznaki XXX lecie pracy dla OSP. Józef Jackowiak 1962 r.
Pieczątka Chór kościelny. Książ 1934 r.
Pieczątka Chóru Kościelnego Mchy - 1949 r.
Pieczątka Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Książ 1934 r.
Pieczątka Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. Książ 1930 r.
Pieczątka PTTK Książ 1982 r.
Pieczątka Towarzystwo Młodzieży w Książu. Lata 30. XX w.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1976 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1978 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1984 r.
Pieczątka ZBOWiD Książ. 1973 r.
Pieczątka ZSL Książ. 1984 r.
Pieczątka Związek Kombatantów RP. Książ Wlkp. 1995 r.
Pieczęć - Bractwo Strzeleckie Książ 1902 r.
Pieczęć - Ochotnicza Straż Pożarna Książ 1928 r.
Pieczęć - Ochotnicza Straż Pożarna Książ 1974 r.
Pieczęć Bractwa Strzeleckiego. Książ 1925 r.
Pieczęć Chór Kościelny. Książ
Pieczęć Koła Śpiewackiego. Książ 1925 r.
Pieczęć OSP Chwałkowo Kościelne. 1938 r.
Pieczęć PPS Książ, 1947 r.
Pieczęć ZSL Książ. 1984 r.
Pieczęć Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 koło Książ. 1937 r.
Rachunek za chleb dla MO. Książ 1945 r.
Roman Garbarczyk potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim
Strażacka karta służbowa Walenty Raszewski. Książ, Xions 1908 r.
Wacław Kierblewski potwierdza udział Józefa Jackowiaka w powstaniu wielkopolskim
Wniosek Bractwa Kurkowego do Urzędu Bezpieczeństwa, 1947
Zaproszenie do wstąpienia do Bractwa Strzeleckiego
Zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru TPiW Koła Chwałkowo Kościelne
Życiorys Józefa Jackowiaka pisany własnoręcznie
Życzenia jubileuszowe dla Koła Pszczelarzy od ZSL. Książ 1984 r.

Powstanie Wielkopolskie
Dyplom - Stanisław Marczak - weteran Powstania Wielkopolskiego.
Dyplom Gołębiewski Adam. Chwałkowo Kościelne. Poznań 1948 r.
Dyplom Odznaki Grunwaldzkiej Franciszka Krakowiaka
Dyplom z okazji 50. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Franciszka Krakowiaka
Jan Skrzypiński. Notatka biograficzna Powstańca Wielkopolskiego.
Józef Jackowiak - życiorys. Książ 1965 r.
Kazimierz Perz nekrolog 1987 r.
Książeczka wojskowa Jana Grześkowiaka.
Legitymacja członka Straży Obywatelskiej Kazimierza Wawrzyniaka
Legitymacja powstańca. Józef Jackowiak, Książ, Pawłowice 1919 r.
Legitymacja Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Stanisław Garbarczyk 1958 r.
List Romana Barcikowskiego do Stefana Raszewskiego
Nekrolog Ignacy Tomczak 1919 r.
Nekrolog Józef Klitsche 1920 r.
Nekrolog mjr Roman Garbarczyk, Książ 1964 r.
Patent Krzyża Pamiątkowego dla matki poległego powstańca wielkopolskiego, Huldy Adamskiej
Pieczątka Kazimierz Wawrzyniak. Chwałkowo 1935 r.
Pieczątka okolicznościowa Maksymilian Cygalski. Zawory 2006 r.
Pieczęć Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Chwałkowie. 1935 r.
Poświadczenie Stanisław Garbarczyk. 1920 r.
Zaświadczenie Józefa Kranca dla Feliksa Bulińskiego. 1957 r.
Zaświadczenie o nienagannej służbie Kazimierza Wawrzyniaka na froncie pod Lesznem
Zaświadczenie Roman Garbarczyk. CAW 1960 r.
Zaświadczenie Stanisław Garbarczyk. CAW 1958 r.
Zwolnienie Jana Jonasza Grześkowiaka z frontu pod Rawiczem
Życiorys Antoniego Adamczaka pisany własnoręcznie

Przedsiębiorstwa
Dowód wpłaty Motormühle Schonz. (Xions) Książ 1944 r.
Jan Walczak Książ - 1947 r.
Mleczarnia Książ 1946 r.
Młyn parowy - Jan Niedzielski - Książ.
Młyn Parowy - Książ - 1947 r.
Pieczątka Adam Szubert, Książ 1934 r.
Pieczątka Henryk Łagodzki Mleczarnia. Książ 1937 r.
Pieczątka Przedsiębiorstwo Dekarskie. Książ 1945 r.
Pieczątka SKR Książ, 1977 r.
Pieczęć Gustav Paschen Xions 1895 r.
Rachunek Konsum GmbH Tiefenbach. Książ 1941 r.
Sprawozdanie Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Książ 1891 r.

Rolnictwo
Pieczątka Kółko Rolnicze Mchy. Lata 60. XX w.
Pieczątka Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze. Gogolewo 1938 r.
Pieczątka. Plantacja winorośli, Fr. Świerkowski. Kiełczynek 1972 r.
PWK katalog wystawy 1929 r. hr. Feliks Mielżyński
PWK katalog wystawy 1929 r. Stefan Doerffer.
Weksel pana Górki. Chrząstowo, 1939 r.

Rzemiosło i usługi
Bilet do odbioru leku. Książ 1955 r.
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Dyplom Mistrzowski - Szczepan Rybak.
Dyplom Mistrzowski. Józef Matuszewski. Książ 1936 r.
Formularz zamówienia zdjęć w zakładzie Foto-Plast Edward Głowacki
Franciszka Gratkowska - nekrolog. Mchy 1927 r.
Kazimierz Berdyszak - pieczątka. Gogolewo 1939 r.
Legitymacja czeladnicza. Łukowski Franciszek, Książ
Photo - Plast Edward Głowacki. Książ 1940 r. Tiefenbach.
Pieczątka - Foto - Głowacki 1954 r.
Pieczątka - FOTO - PLAST (Głowacki) 1947 r.
Pieczątka - Foto Słońce, Czesław Ludowicz.
Pieczątka - Jaksoniak. Lata 70. XX wieku
Pieczątka - Zakład Fotograficzny Tyszer Tadeusz.
Pieczątka Berdyszak Kazimierz zegarmistrz. Książ 1956 r.
Pieczątka Edward Głowacki - 1954 r.
Pieczątka Feliks Schlafke Książ. Lata 30. XX w.
Pieczątka Foto B. Strabel. Gogolewo 1938 r.
Pieczątka Foto B. Strabel. Gogolewo 1942 r.
Pieczątka Foto Tyszer, Książ, 1963 r.
Pieczątka Jaksoniak. Książ lata 30. XX w.
Pieczątka Jankowiak Nikolaus Altdorf. Kołacin 1940 r.
Pieczątka Józef Ludowicz fotograf. Książ 1941 r. (Tiefenbach)
Pieczątka L. Metelski budowniczy. Książ 1926 r.
Pieczątka Leon Wroński Apteka Książ, 1936 r.
Pieczątka Lucjan Kopankiewicz. Książ 1940 r.
Pieczątka Piekarnia Franciszek Grzegorczyk. Zaborowo 1910 r. odcisk.
Pieczątka Piekarnia Franciszek Grzegorczyk. Zaborowo 1910 r. oryginał.
Pieczątka Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1945 r. odcisk.
Pieczątka Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1945 r. oryginał.
Pieczątka Roman Biniakowski. Książ 1947 r.
Pieczątka rzeźnik Szczepan Rybak. Książ 1948 r.
Pieczątka rzeżnik Józef Matuszewski. Książ 1948 r.
Pieczątka Schulz Roman zegarmistrz. Książ 1940 r. Tiefenbach.
Pieczątka Zakład Fryzjerski Fr. Jaksoniak. Książ 1954 r.
Pieczęć cechowa garncarzy. Książ XVIII w. (Xiąż, Xions).
Pieczęć cechowa rzemieślników mieszanych. Książ 1783 r.
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Odcisk
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał.
Pieczęć miasta Książ. SIGILLUM OPIDI KXIASZ. 1650 r.
Świadectwo cechu garncarzy. Książ 1853 r.
Warsztat ślusarsko-mechaniczny - Książ - 1947r.
Winieta rachunku wystawionego przez mistrza kowalskiego Piotra Kaczmarskiego
Winieta rachunku wystawionego przez mistrza siodlarskiego Ludwika Trzeciaka

Szkoły
Józef Guzik Legitymacja 1935 r.
Kartka pocztowa, Thilo, Xions – Schreiber, Schrimm, Książ 1887 r.
Legitymacja szkolna Jan Kaczmarek. Książ 1971 r.
Lena Heigelmanowa - wizytówka
Nadanie imienia abp. A. Baraniaka szkołe w Mchach. 2004 r.
Nauczyciele Konarzyce. Dziennik Urzędowy 1928 r.
Pieczątka - Kath. Schule Chwałkowo ok. 1914 r.
Pieczątka - Katholische Schule Emchen. Mchy 1914 r.
Pieczątka - Katholische Schule Zaborowo 1899 r.
Pieczątka - Publiczna Szkoła Powszechna Chwałkowo po 1945 r.
Pieczątka korespondencyjna szkoła Włościejewki 1935 r.
Pieczątka Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1948 r.
Pieczątka Szkoła Podstawowa Gogolewo. 1961 r.
Pieczątka Zarząd Szkoły Katolickiej. Książ 1925 r.
Pieczątka. Szkoła Podstawowa Chwałkowo. 1972 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Włościejewice, przed 1953 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna Chwałkowo 1929 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna Zakrzewice 1931 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1937 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Mchy 1932 r.
Pieczęć prywatnej szkoły niemieckiej. Książ 1933 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna Kołacin 1930 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna Mchy 1956 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1957 r.
Pieczęć Rada Szkolna Miejscowa, Książ 1934 r.
Pieczęć Rady szkolnej. Książ 1936 r.
Poświęcenie nowej szkoły. Książ 1936 r.
Przedszkole Książ 1967 r.
Stypendium Stanisław Otocki, Gogolewo 1875 ? 1880 r.
Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów. Książ Wlkp. 1988 r.
Świadectwo Jerzy Guzik Książ 1937 r.
Świadectwo szkolne Agnieszka Kazyaka. Zaborowo 1899 r.
Świadectwo szkolne Eleonory Günther. Książ 1922 r.
Świadectwo szkolne Jan Strzelczyk. Mchy 1914 r.
Świadectwo szkolne Stanisława Banaszaka
Świadectwo szkolne Walenty Józefiak. Chwałkowo 1914 r.
Świadectwo Szkoły Powszechnej. Książ 1939 r.
Świadectwo Talarczyk Jan. Kołacin 1930 r.
Technikum Rolnicze Książ
Wizytacja szkoły. Zakrzewice 1939 r.
Zbiorcza szkoła gminna w Książu Wlkp., przedszkole w Chwałkowie

Wiosna Ludów
150 lat bitwy o Książ - pieczątka okolicznościowa 1998 r.
150. rocznica Wiosny Ludów. Kasownik Książ 1998 r.
Akt chrztu mjr. Floriana Dąbrowskiego 1798 r.
Do plebana Piechockiego. Mchy 1848 r.
Kasownik okolicznościowy 150. rocznica Wiosny Ludów. Książ 1998 r.
Nekrolog Andrzej Fonrobert 1929 r.
Nekrolog Leon Onufry Smitkowski, 1875 r.
Projekt pomnika na Mogiłach w Książu - Witold Łukomski, Śmigiel 1923 r.
Rajd Wiosny Ludów. Książ 1982 r.

Władze i instytucje
Andrzej Rószczka - dokument tożsamości z 1923 r.
Bank Ludowy - Mchy rok 1903 - winieta wekslowa.
Bank Ludowy Książ, sprawozdanie za rok 1911.
Bank Spółdzielczy Książ Wielkopolski. Pieczątka 1986 r.
Datownik urzędowy Wójtostwo Książ. 1931 r.
Dokument śmierci powstańca Wilhelma Adamskiego
Dowód Osobisty Kazimierz Jackowiak. Brzóstownia 1935 r.
Dowód osobisty Walenty Józefiak. 1937 r.
Dowód Osobisty. Czesław Skałecki. Książ 1937 r.
Dowód wpłaty dobrowolnego datku na Skarb Polski przy NRL w 1919 r.
Dyplom z okazji 65. rocznicy powstania wielkopolskiego dla Franciszka Krakowiaka
Ewidencja ludności - pieczątka. Książ 1969 r.
Extrakt taksy zboża ks. Werczyńskiego. Książ 1812 r. (Xiąż)
Gromadzka książka meldunkowa. Mchy.
Karta Powołania Kazimierz Jackowiak. 1939 r.
Kasa Miejska w Książu - 1947 r.
Kasownik pocztowy Emchen. Mchy 1942 r.
Kasownik pocztowy Książ Poznański. 1925 r.
Kasownik pocztowy Xions 1887 r. Książ.
Kennkarte Franciszka Świdurska. 1943 r.
Konarskie. Pieczęć sądowa 1795 r.
Legitymacja osobista żołnierza Stanisława Garbarczyka z 1938 r.
Mandat karny Franciszek Matuszak Mchy. Emchen 1941 r.
Michał Wojtysiak, dyplom 25 lat pracy, Książ 1945 r.
Nadleśnictwo Państwowe Książ - 1946 r.
Nakaz płatniczy dla Franciszka Bojaka
Nazwy ulic. Książ 1934 r.
Pieczątka - Kontrola Poczty Książ / Xions 1919 r.
Pieczątka Bank Ludowy Książ 1935 r.
Pieczątka Bank Ludowy Mchy 1937 r.
Pieczątka Bank Ludowy Mchy. 1911 r.
Pieczątka Bank Ludowy. Książ 1973 r.
Pieczątka Bank Ludowy. Volksbank Książ 1914 r. (Xiąż, Xions).
Pieczątka Banku Ludowego w Chwałkowie. 1929 r.
Pieczątka Biblioteka Książ 1948 r.
Pieczątka doktora Krybusa. Książ 1936 r.
Pieczątka doktora Krybusa. Książ 1946 r.
Pieczątka doktora Ratajskiego. Książ 1945 r.
Pieczątka Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Pieczątka GS Książ, 1977 r.
Pieczątka nagłówkowa zarządu magistratu i policji. Książ 1898 r.
Pieczątka nagłówkowa zarządu magistratu i policji. Książ 1908 r.
Pieczątka Ośrodek Zdrowia. Książ 1955 r.
Pieczątka pocztowa władz okupacyjnych Tiefenbach 1940 r.
Pieczątka pocztowa Xiondz. 1852 r. Xions. Książ.
Pieczątka pocztowa Xions 1862 r. Książ.
Pieczątka Posterunek MO Książ 1946 r.
Pieczątka Posterunku Milicji Obywatelskiej w Książu - 1946 r.
Pieczątka Sołtys gromady Sroczewo. 1939 r.
Pieczątka Urząd Rejonowy Książ 1919 r. Xions
Pieczątka urzędu pocztowego, Xions 1920 r.
Pieczątka zarządu magistratu i policji. Książ 1908
Pieczątka. Kasownik numeryczny Xions. Książ 1850 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Książ 1928 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Schonz. Książ 1944 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Tiefenbach. Książ 1942 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Xions 1914 r. Książ.
Pieczęcie Urzędu Stanu Cywilnego 1938 r.
Pieczęcie Urzędu Stanu Cywilnego 1948 r.
Pieczęć - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Książ 1950 r.
Pieczęć - Urząd Policyjny. Książ 1921 r.
Pieczęć - Zarząd Gminny w Książu. 1937 r.
Pieczęć - Zarząd Miejski w Książu ok. 1939 r.
Pieczęć - Zarząd Miejski w Książu ok. 1945 r.
Pieczęć Burmistrz Książa Wielkopolskiego 2004 r.
Pieczęć do listów. Zarząd Gminny Książ 1945 r.
Pieczęć Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Pieczęć Komenda Milicji Książ 1945 r.
Pieczęć Królewski Dworzec Kolejowy. Książ 1909 r.
Pieczęć Królewski Urząd Rejonowy Książ Xions 1902 r.
Pieczęć Magistrat Xions. Książ 1851 r.
Pieczęć magistratu Książ. Xions 1915 r.
Pieczęć miasta Książ. SIGILLUM OPIDI KXIASZ 1650 r.
Pieczęć miejska - Książ 1812 r. Xions
Pieczęć miejska z herbem. Książ 1923 r.
Pieczęć miejska z herbem. Książ 1926 r.
Pieczęć opłatkowa miasta Książ. SIGILLUM OPIDI KXIASZ. 1650 r.
Pieczęć pocztowa Książ Poznański. 1925 r.
Pieczęć pocztowa Xions, Książ 1876 r.
Pieczęć pocztowa. Książ (Xions) 1870 r.
Pieczęć posterunku pruskiej policji Książ. Xions 1915 r.
Pieczęć Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Książu. 1959 r.
Pieczęć sądu patrymonialnego Książ 1796 r. (Xions)
Pieczęć Sołectwo Książek 1934 r.
Pieczęć Sołectwo Włościejewice. 1934 r.
Pieczęć sołtysa - Kołacin 1896 r.
Pieczęć sołtysa Mchy 1909 r.
Pieczęć Urząd Stanu Cywilnego. Książ 1920 r.
Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego Książ 1930 r.
Pieczęć urzędu stanu cywilnego Mchy. Emchen 1878 r.
Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego. Książ 1930 r.
Pieczęć władz okupacyjnych Tiefenbach 1941 r. Książ.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Schonz (Xions) 1944 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Schonz 1945 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1939 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1941 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1941 r. (2)
Pieczęć Wójt Obwodu Ksiąskiego. 1928 r.
Pieczęć Wójt Obwodu Książ. 1933 r.
Pieczęć wsi Gogolewo. 1876 r.
Pieczęć wsi Włościejewki. 1879 r.
Pieczęć wsi Zaborowo. 1888 r.
Pieczęć Zarząd Gminny Książ 1937 r.
Posterunek Policji Państwowej - pieczątka. Książ 1925 r.
Przebieg służby wojskowej Jana (Jonasza) Grześkowiaka w I wojnie światowej
Quittungskarte Jędrzejczak Kazimierz. Emchen 1941 r. Mchy.
Sołtys Wawrzyniec Nawrot. Konarzyce 1938 r.
Stammbuch Piechocki. Rodzinna książka urodzin. Mchy 1911 r.
Stempel wagowy Xions. 1941 r.
Świadectwo Antoniego Grocholskiego zwolnienia z armii niemieckiej
Świadectwo moralności Kazimierz Jackowiak. Książ 1947 r.
Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny Książ. Pieczątka 1946 r.
Urząd pocztowy, Książ 1920 r.
Urząd Stanu Cywilnego - pieczęć. Książ 1923 r.
Urząd Stanu Cywilnego Książ (Xions) - pieczęć. 1895 r.
Wójtostwo obwód Książ. Pieczątka 1933 r.
Zarząd miejski Książ. Pieczątka 1945 r.
Życiorys wojskowy majora Romana Garbarczyka

Wspólnoty wyznaniowe
Do Kolegium Kościelnego w Mchach. 1846 r.
Do Kolegium Kościelnego w Mchach. 1847 r.
Katolicki dozór kościelny - pieczątka. Książ 1914 r.
Ks. Antoni Wiśniewski - list do policji. Mchy 1924 r.
Ks. Franciszek Huebner - chrzest. Święciechowa 1812 r.
Ks. Kazimierz Echaust - podziękowanie. 1934 r.
Ks. Polcyn. List, Mchy 1834 r.
List Książ - Poznań 1880 r. Xions
Lista długów wobec parafii Gogolewo 1800 r.
Nekrolog ks. Hipolit Kowalski. Włościejewki 1926 r.
Nekrolog ks. Stanisław Nalentz. 1917 r.
O złupieniu kościoła ewangelickiego w Książu. 1830 r.
Okupacja Książa. Wpis ks. I. Piotrowskiego 8 września 1939 r.
Pamiątka I Komunii Jadwiga Łęcka. Mchy 1926 r.
Pieczątka - Kościół parafialny Książ 1904 r.
Pieczątka - Kościół św. Michała Arch. Chwałkowo Kościelne 1960 r.
Pieczątka Biuro Parafialne Książ 1954 r.
Pieczątka Biuro Parafialne Mchy 1948 r.
Pieczątka ks. A. Wiśniewski. Xions 1899 r.
Pieczęć - kościół parafialny Mchy 1895 r.
Pieczęć - kościół parafialny Mchy 1909 r.
Pieczęć - Parafia św. Mikołaja, Książ 1963 r.
Pieczęć Dozór kościelny, Książ 1882 r. Xiąż, Xions,
Pieczęć Dozór kościelny, Mchy 1855 r. Emchen
Pieczęć Dozór kościelny, Mchy 1909 r. Emchen.
Pieczęć Dozór kościelny, Włościejewki 1879 r.
Pieczęć Komitet Rozbudowy Kościoła w Książu 1948 r.
Pieczęć kościelna parafii św. Rocha, Wieszczyczyn 1797 r.
Pieczęć Kościół parafialny we Włościejewkach 1954 r.
Pieczęć lakowa parafii Włościejewki. 1785 r.
Pieczęć parafii Chwałkowo 1853 r.
Pieczęć parafii ewangelickiej Tiefenbach. Książ 1940 r.
Pieczęć parafii ewangelickiej Xions. Książ 1794 r.
Pieczęć parafii Gogolewo, 1823 r.
Pieczęć parafii Gogolewo, 1888 r.
Pieczęć parafii św. Antoniego. Książ 2003 r.
Pieczęć parafii św. Mikołaja w Książu 1850 r.
Pieczęć parafii Włościejewki. 1785 r.
Pieczęć parafii Włościejewki. 1902 r.
Pieczęć wsi Chromiec. 1858 r.
Plan nowej szkoły ewangelickiej w Książu, 1913 r.
Rejestr po spalonym kościele. Gogolewo 1779 r.
Stanisław Pietrucha nekrolog 1938 r.
Szymon Ciszak - chrzest 1810 r.
Świadectwa przejścia na wiarę katolicką. Włościejewice 1784 r.
Wizytówka ks. Antoniego Baraniaka
Wypis z aktu chrztu. Książ 1783 r.

Wydarzenia
Abp Antoni Baraniak - 25-lecie święceń kapłańskich - 1955 r.
Ogloszenie burmistrza obwodowego Diefenbachera. 1939 r.
Pokwitowanie kosztów śniadania PCK, Książ 1948 r.
Powstańcy 1863 r.

Życie codzienne
Gutschein Książ 1916 r.
Książka adresowa 1906 r. Książ, Xions
Książka adresowa handlu i przemysłu polskiego. Książ 1896/97 r. (Xiąż, Xions).
Księga adresowa - życie gospodarcze ziemi wielkopolskiej i lubuskiej 1946 r.
Księga adresowa Polski. Książ 1928 r.
Nekrolog Stanisławy Barcikowskiej
Pieczątka biblioteczna Jan Kościelniak. Książ 1939 r.
Spis telefonów. Książ 1926 r.
Syn kułaka Baraniaka. Sebastianowo, Mchy 1953 r.
Świadectwo szczepienia Maria Maciejewska. Mchy 1906 r.
Wykaz dla rowerzysty Walenty Józefiak. Chwałkowo, lata 30. XX w.
Życzenia ślubne państwa Nawrot. Konarzyce 1948 r.

Ostatnio dodane:


Urząd Stanu Cywilnego Książ (Xions) - pieczęć. 1895 r.


Syn kułaka Baraniaka. Sebastianowo, Mchy 1953 r.


Pieczęć kościelna parafii św. Rocha, Wieszczyczyn 1797 r.


Katolicki dozór kościelny - pieczątka. Książ 1914 r.


Urząd Stanu Cywilnego - pieczęć. Książ 1923 r.


Pieczątka Majątku Włościejewki - 1906 r.


Pieczątka Majątku Włościejewki - 1904 r.


Winieta rachunku wystawionego przez mistrza siodlarskiego Ludwika Trzeciaka


Gutschein Książ 1916 r.


Pieczęć sołtysa - Kołacin 1896 r.


Lena Heigelmanowa - wizytówka


Formularz zamówienia zdjęć w zakładzie Foto-Plast Edward Głowacki


Winieta rachunku wystawionego przez mistrza kowalskiego Piotra Kaczmarskiego


Pieczęć Rada Szkolna Miejscowa, Książ 1934 r.


Projekt budynku Banku Ludowego w Mchach, Franciszek Polaszek, Gostyń 1909 r.


Projekt pomnika na Mogiłach w Książu - Witold Łukomski, Śmigiel 1923 r.


Antoni Buliński - Hotel Książ - winieta z rachunku


Pieczątka Leon Ruszczyński, Książ 1933 r.


Pieczęć Królewski Dworzec Kolejowy. Książ 1909 r.


Pieczątka zarządu magistratu i policji. Książ 1908


Świadectwo ślubu Mikołaj Kaczmarek i Wiktoria Hoffmann. 1920 r.


Pieczęć lakowa parafii Włościejewki. 1785 r.


Pieczęć parafii Włościejewki. 1902 r.


Pieczątka Edward Głowacki - 1954 r.


Pieczęć opłatkowa miasta Książ. SIGILLUM OPIDI KXIASZ. 1650 r.


Pieczęć miasta Książ. SIGILLUM OPIDI KXIASZ. 1650 r.


Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny Książ. Pieczątka 1946 r.


Pieczątka Foto Tyszer, Książ, 1963 r.


Pieczątka SKR Książ, 1977 r.


Szymon Ciszak - chrzest 1810 r.


Okupacja Książa. Wpis ks. I. Piotrowskiego 8 września 1939 r.


Magdalena Niegolewska - chrzest. Włościejewki 1827 r.


Magdalena z Niegolewskich Rekowska - nekrolog 1900 r.


Akt przekazania samochodu. OSP Książ 1949 r.


Ks. Franciszek Huebner - chrzest. Święciechowa 1812 r.


Zarząd miejski Książ. Pieczątka 1945 r.


Ewidencja ludności - pieczątka. Książ 1969 r.


Księga adresowa - życie gospodarcze ziemi wielkopolskiej i lubuskiej 1946 r.


Emilia z Niegolewskich Lniska - intencja mszalna 1887 r.


Kazimierz Perz nekrolog 1987 r.
2012-2024 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe