Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski

Okres staropolski XVI - XVIII wiek
Herb miasta Książ w pieczęci miejskiej. KXIASZ 1650 r.
Mapa Chwałkowo 1799 r. fragment.
Mapa G. Freudenhamera z 1645 roku
Mapa topograficzna Niemiec 1789 r. Xiassi - Książ.
Mapa topograficzna Niemiec 1789 r. Xiassi - Książ. (fragment)
Mapa Wielkopolski 1665 r. Książ, Xiassi.
Mapa Wielkopolski 1665 r. Książ, Xiassi. Fragment.
Mapa Wielkopolski. Franz Johann Joseph von Reilly. 1789 r.

Zabór pruski do Wiosny Ludów 1793-1848
Mapa Brzóstownia. 1832 r. Dorff Brzustownia.
Mapa Charłub 1832 r. Hauland Charlub.
Mapa drogowa 1815 r. Z Warszawy do Poznania przez Chwałkowo.
Mapa drogowa 1815 r. Z Warszawy do Poznania przez Książ (Xions).
Mapa Folwark Sebastianowo 1832 r. Vorwerk Sobestianowo.
Mapa gruntów. Książ i Książek. 1805 r.
Mapa Księstwa Warszawskiego 1811 r. Książ. Xiąż.
Mapa Księstwa Warszawskiego 1811 r. Książ. Xiąż. (fragment)
Mapa powiatu Śrem 1807 - 1812 r.
Mapa Prus Południowych Davida Gilly. 1802-1803
Mapa Prus Południowych Davida Gilly. 1802-1803 (fragment Śrem - Książ)
Mapa rosyjska Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Królestwa Polskiego 1816 r. Książ.
Mapa rosyjska Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Królestwa Polskiego 1816 r. Książ. Fragment.
Mapa Zaborowo. 1828 r.
Powiat Śrem 1821 r. Kreis Schrimm 1821 r.
Powiat Śrem 1821 r. Kreis Schrimm 1821 r. fragment
Śrem i okolica. Książ, Xions. Mapa 1830 r.
Śrem i okolica. Książ, Xions. Mapa 1830 r. (fragment)

Wiosna Ludów 1848
Plan Książa 1848 r. Xions
Plan Książa i okolic. 1848 r.
Plan sytuacyjny Książa po spaleniu w wyniku bitwy 1848
Szkic sytuacyjny bitwy o Książ

Zabór pruski po Wiośnie Ludów 1848-1914
Herb miasta Książ na znaczku reklamowym. Xions 1
Atlas historyczny W. R. Shepherda 1911 r. Europa Centralna 1815-1866
Atlas historyczny W. R. Shepherda 1911 r. Europa Centralna 1815-1866 (fragment)
Atlas Rzeszy Niemieckiej 1883 r.
Atlas Rzeszy Niemieckiej 1883 r. (fragment Śrem - Książ)
Herb Książa 1866 r. F. A. Vossberg, Xions
Herb Książa 1892 r.
Herb Książa 1898 r. Otto Hupp. Xions.
Herb Książa 1911 r. wg Z. Ś. Słupskiego
Herb miasta Książ na znaczku reklamowym. Xions 2
Mapa dobra rycerskie Mchy 1868 r.
Mapa dobra rycerskie Mchy 1868 r. całość.
Mapa dobra rycerskie Mchy 1868 r. fragment
Mapa Książ i okolice. 1892/1912 r.
Mapa powiatu Śrem (Schrimm) 1904 r.
Mapa topograficzna powiatu śremskiego. Przełom XIX / XX w.
Mapa topograficzna powiatu śremskiego. Przełom XIX / XX w. (fragment Książ)
Mapy Reymanna. Arkusz 95. Poznań
Mapy Reymanna. Arkusz 95. Poznań (fragment Śrem - Książ)

I wojna światowa 1914-18
Herb miasta Książ w pieczęci magistratu. Xions 1916 r.

II Rzeczpospolita 1919-39
Folwark Zakrzewo. Plan sytuacyjny 1931 r.
Herb miasta Książ w albumie Bractwa Kurkowego. 1932 r.
Herb miasta Książ w dekoracji balu Bractwa Kurkowego. 1935 r.
Herb miasta Książ w pieczęci magistratu. Książ 1923 r.
Herb miasta Książ w pieczęci magistratu. Książ 1926 r.
Mapa Książ i okolice. 1933 r.
Mapa obszarów Książ i Książek.1934 r.
Mapa Powiat Śrem. Lata 20. XX w.
Plan sytuacyjny majętności Książek - 1931 r.
Plan sytuacyjny pod budowę szkoły powszechnej. Książ 1923 r.

II wojna światowa 1939-45
Mapa powiatu Śrem - Karte des Kreises Schrimm 1940 r.
Mapa terenów nadwarciańskich. 1941 r.

Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989
Ewidencja parku pałacowego Mchy 1982 r.

Ostatnio dodane:


Mapa rosyjska Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Królestwa Polskiego 1816 r. Książ. Fragment.


Mapa rosyjska Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Królestwa Polskiego 1816 r. Książ.


Mapa Wielkopolski 1665 r. Książ, Xiassi. Fragment.


Mapa Wielkopolski 1665 r. Książ, Xiassi.


Plan Książa 1848 r. Xions


Plan sytuacyjny majętności Książek - 1931 r.


Mapa topograficzna Niemiec 1789 r. Xiassi - Książ. (fragment)


Mapa topograficzna Niemiec 1789 r. Xiassi - Książ.


Mapa Zaborowo. 1828 r.


Śrem i okolica. Książ, Xions. Mapa 1830 r. (fragment)


Śrem i okolica. Książ, Xions. Mapa 1830 r.


Powiat Śrem 1821 r. Kreis Schrimm 1821 r. fragment


Powiat Śrem 1821 r. Kreis Schrimm 1821 r.


Herb Książa 1892 r.


Herb Książa 1911 r. wg Z. Ś. Słupskiego


Mapa Księstwa Warszawskiego 1811 r. Książ. Xiąż. (fragment)


Mapa Księstwa Warszawskiego 1811 r. Książ. Xiąż.


Mapa powiatu Śrem 1807 - 1812 r.


Mapa obszarów Książ i Książek.1934 r.


Mapa dobra rycerskie Mchy 1868 r.


Mapa dobra rycerskie Mchy 1868 r. całość.


Mapa dobra rycerskie Mchy 1868 r. fragment


Mapa drogowa 1815 r. Z Warszawy do Poznania przez Książ (Xions).


Mapa drogowa 1815 r. Z Warszawy do Poznania przez Chwałkowo.


Mapa powiatu Śrem (Schrimm) 1904 r.


Mapa Chwałkowo 1799 r. fragment.


Plan sytuacyjny pod budowę szkoły powszechnej. Książ 1923 r.


Herb miasta Książ w pieczęci miejskiej. KXIASZ 1650 r.


Herb miasta Książ w pieczęci magistratu. Xions 1916 r.


Herb miasta Książ w pieczęci magistratu. Książ 1923 r.
2012-2023 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe