Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Stefan Raszewski

powstaniec wielkopolski, mistrz kominiarski, strażak i organizator OSP
[ur. 1900 - zm. 1974]

Źródło: Kolekcja WIR
Miejsce: Książ [ob. Książ Wielkopolski]

Urodził się 11 sierpnia 1900 roku w Książu jako syn mistrza kominiarskiego Walentego Raszewskiego i Florentyny z d. Naskręcka. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Książu uczył się zawodu kominiarskiego od ojca.

Powstanie wielkopolskie
20 listopada 1918 roku wstąpił do Straży Ludowej w Książu. Wraz z oddziałem ksiąskiej SL dowodzonym przez Feliksa Bulińskiego i Jana Cyplika brał udział w wyprawie do Śremu w nocy 30 grudnia 1918 roku na rozbrajanie śremskiego garnizonu. Pozostał w Śremie i wstąpił ochotniczo do tworzącego się wojska powstańczego. Jako żołnierz bez wyszkolenia i doświadczenia do końca powstania pełnił służbę patrolową i wartowniczą w Śremie. 19 lutego 1919 roku został zdemobilizowany.

Później odbył obowiązkową służbę wojskową w 12 PSWlkp. W 1925 roku został mistrzem kominiarskim. Ożenił się 17 listopada 1926 roku z Salomeą Rusiak. Zamieszkał w Śremie i pracował w swoim zawodzie, kształcąc kolejne pokolenia kominiarzy. Był niezwykle aktywnym społecznikiem. Działał w TPiW Koło Śrem. Udzielał się w stowarzyszeniach zawodowych kominiarzy ? w Korporacji Koncesjonowanych Kominiarzy w Poznaniu był sekretarzem. Był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Śremie. Brał udział w akcjach gaszenia pożarów i w ćwiczeniach, ale też prowadził kursy ppoż. i zakładał kolejne jednostki OSP w powiecie śremskim. Jednostka w Książu powstała w 1928 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej był komendantem Przymusowej Straży Pożarnej powołanej przez Niemców. Po zakończeniu wojny, w latach 1945-1949 pełnił funkcję Powiatowego Komendanta Pożarnictwa z ramienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Związek ten został w 1949 roku rozwiązany rozporządzeniem Rady Ministrów i reaktywowany w 1958 roku. W 1953 roku założył Rzemieślniczą Spółdzielnię Pracy Kominiarzy w Śremie. Kierował nią do emerytury. W latach 1956-1962 był radnym Powiatowej Rady Narodowej w Śremie. Od 1962 roku był członkiem Komitetu Budowy Nowej Strażnicy w Śremie. Działał w sekcji kręglarskiej, w Towarzystwie Upiększania Miasta Śremu, w kole PCK, w powojennym Związku Powstańców Wielkopolskich, a później w śremskim Kole ZBoWiD-u. Był członkiem zarządu śremskiego Stronnictwa Demokratycznego. Doprawdy, trudno wymienić wszystkie rodzaje aktywności tego rzutkiego społecznika. Przeszedł na emeryturę w 1972 roku. Zmarł 10 listopada 1974 roku w Śremie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu farnym.

ODZNACZENIA:
Odznaka Pamiątkowa TPiW
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 w 1947 roku
Odznaka Grunwaldzka w 1947 roku
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.06-0.950 z dnia 1957-12-06
Złoty Krzyż Zasługi w 1966 roku
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1968 roku
Otrzymał też wiele odznaczeń regionalnych, branżowych i organizacyjnych.
[«]

[»]

Sygnatura: OS-00233
Fot. Zasoby własne | Autor: WIR
Jeśli możesz uzupełnić opis tego obiektu, napisz do nas: wir.ksiazwlkp[@]gmail.com. Użyj sygnatury obiektu (dwie linie wyżej).
Obiekty powiązane.


2012-2024 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe