Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Wincenty Szynalski

powstaniec wielkopolski
[ur. 1890 - zm. 1969]

Źródło: Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej
Autor: Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek

Miejsce: Chwałkowo Kościelne

Urodził się 5 stycznia 1890 roku w Mieszkowie jako syn Kaspra i Elżbiety z d. Kunsztowicz. W 1898 roku wyjechał z rodzicami do Dortmundu, gdzie ukończył szkołę powszechną i po zakończeniu nauki rozpoczął pracę w hucie metalu. Pracował do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku. Wtedy został zmobilizowany do armii niemieckiej. W 1917 roku trafił do niewoli angielskiej i był przetrzymywany jako jeniec na terenie Francji. Na zasadzie porozumienia z rządem francuskim polscy jeńcy mogli wstępować do polskich formacji w łonie armii francuskiej i tak też uczynił. We wrześniu 1918 roku z polskich oddziałów utworzono Armię Polską. Miesiąc później dowództwo objął gen. Józef Haller.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Wrócił do Polski z Armią Hallera na przełomie kwietnia i maja 1919 roku i przeszedł jej szlak bojowy. Początkowo Hallerczycy wsparli wojska polskie walczące na froncie ukraińskim, jednak wobec zagrożenia granic zachodnich przed podpisaniem traktatu wersalskiego, latem 1919 roku zostali wysłani na front południowo-zachodni. Rozformowanie Armii nastąpiło 1 września 1919 r. Tego dnia Hallerczyków wcielono do struktur Wojska Polskiego. Został wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) jako telegrafista, gdy pułk stacjonował pod Rawiczem i Kępnem. Został zdemobilizowany 30 września 1920 roku.

Ożenił się 3 listopada 1920 roku z Michaliną Patolla w Chwałkowie i tam zamieszkał po zwolnieniu z wojska. Z braku pracy wyjechał w 1921 roku na Górny Śląsk. Pracował w cegielni w Katowicach. W 1932 roku powrócił do Chwałkowa, jednak do 1939 roku był bezrobotny i pracował jedynie dorywczo. Po wybuchu II wojny światowej przez całą okupację pracował przy pracach budowlanych. Po wyzwoleniu w 1945 roku zatrudnił się w PGR Skoraczew, gdzie pracował do 1954 roku i ze względu na stan zdrowia przeszedł na rentę. Zmarł 29 stycznia 1969 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10
[«]

[»]

Sygnatura: OS-00070

Jeśli możesz uzupełnić opis tego obiektu, napisz do nas: wir.ksiazwlkp[@]gmail.com. Użyj sygnatury obiektu (dwie linie wyżej).
Obiekty powiązane.


2012-2024 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe