Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z

ks. Franciszek Ksawery Huebner
ur. 1812 - zm. 1874
proboszcz parafii katolickiej w Książu

Biogram
Ksiądz Franciszek Ksawery Huebner (1812-1874)
Społecznik i patriota

Urodził się 25 października 1812 r. w Święciechowej jako drugie z dziewięciorga dzieci Marcina Huebnera (mistrza tkackiego) i Joanny z d. Schlabs. Został ochrzczony 28 października 1812 r. w kościele pw. św. Jakuba w Święciechowej.

Ksiądz Franciszek Ksawery Huebner był duchownym, który dał się poznać jako społecznik bez reszty oddany sprawom Książa i żarliwy patriota. Jako wikary tutejszego kościoła podjął myśl zorganizowania czytelnictwa ludowego. Dzięki jego staraniom już w roku 1843 powstała w Książu biblioteka publiczna, prawdopodobnie pierwsza w Wielkopolsce. (1)

Pod koniec 1848 roku został administratorem (komendarzem) ksiąskiej parafii, a w 1854 roku proboszczem i sprawował swą funkcję aż do dnia swojej śmierci.

29 kwietnia 1848 roku w Książu miała miejsce bitwa żołnierzy polskich z przeważającymi siłami pruskiej armii. W wyniku bitwy miasto doszczętnie spłonęło. Pełne żarliwości i głębokiej troski wystąpienia ks. Huebnera na łamach "Gazety Polskiej" przedstawiające tragiczną sytuację ludności polskiej w Książu zrujnowanym bitwą i apelujące o ofiarność na rzecz odbudowy spalonego miasta, spotkały się z pełnym zrozumieniem i poparciem społeczeństwa wielkopolskiego. Ksiądz Huebner stanął na czele społecznego komitetu pomocy dla pogorzelców w Książu (2) i jego zasługą była szybka i wydatna pomoc najbardziej poszkodowanym. Miasteczko podnosiło się z ruin przez kilka lat, ale już w 1850 roku, z inicjatywy niestrudzonego proboszcza powstała w Książu czytelnia ludowa. Między innymi dzięki działalności społecznika ks. Huebnera procent analfabetów w Książu nie przekraczał 17, a w Konarskiem 8, podczas gdy w innych parafiach naszego regionu analfabeci stanowili powyżej 30 % ludności polskiej.

Franciszek Ksawery Huebner zmarł 29 marca 1874 r. w Gostyniu podczas odwiedzin u swojego brata Marcina, księdza filipina. Na gorące życzenie parafian jego ciało zostało przewiezione do Książa, gdzie 1 kwietnia 1874 r. został pochowany na cmentarzu parafialnym. Wdzięczni wierni wystawili mu okazały pomnik, który dzisiaj jest najstarszym grobem na naszym cmentarzu.

Możemy jedynie przypuszczać, że niezwykła postawa księdza Huebnera - kapłana, społecznika i patrioty - sprawiła, że mieszkańcy Książa solidarnie i skutecznie zbuntowali się przeciwko jego następcy, proboszczowi lojalnemu wobec pruskiej władzy, mianowanemu przez ówczesnego właściciela m.in. dóbr Książek, Hermanna Kennemanna, znanego ze swej nienawiści do Polaków.

(1) Zygmunt Borys w: "Książ Wielkopolski Zarys dziejów" powołuje się na pracę Józefa
Pieprzyka: "Miasta i gminy województwa poznańskiego", w której autor pisze, że
bibliotekę założył miejscowy proboszcz bez podawania nazwiska. Z dokumentów
kościelnych wiemy, że proboszczem w Książu w roku 1843 był Cyprian Piotrowski, a ks.
Huebner jeszcze w roku 1947 istnieje w wykazie klasztoru Filipinów w Gostyniu.
(2)Zygmunt Borys w: "Książ Wielkopolski Zarys dziejów" myli ks. Huebnera z najprawdopodobniej ks. Walentym Wojciechowskim.

Źródło: Książ Wielkopolski. Zarys dziejów
Autor: Zygmunt Borys

Miejsce: Książ [ob. Książ Wielkopolski]

Sygnatura: OS-00002
Fot.: Zasoby własne
Autor: WIR
Powiązane zdjęcia i ryciny:
Powiązane artykuły:


2012-2024 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe