Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z

Władysław Kaczmarek
ur. 1895 - zm. 1976
powstaniec wielkopolski

Biogram
Urodził się 30 sierpnia 1895 roku w Freiwalde (Niemcy) jako syn Jana i Julianny z d. Pawlak. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej.

Powstanie wielkopolskie
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego, dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Wraz ze swoją kompanią wyruszył najpierw do Biedruska, gdzie pełnił służbę wartowniczą w przejętych od Niemców koszarach. Ze względu na trudną sytuację pod Rawiczem kompanię przerzucono w rejon tamtejszych walk. Brał udział w bitwach i potyczkach, m.in. pod Miejską Górką i Zieloną Wsią, gdzie został ranny w lewy bok i na front już nie wrócił.

W 1921 roku ożenił się w Książu z Wiktorią Skałecką. Po II wojnie światowej pracował jako robotnik w Rejonowej Eksploatacji Dróg Publicznych w Kościanie. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. W latach 70. Otrzymał awans na podporucznika WP za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 15 marca 1976 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Brązowy Krzyż Zasługi
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 01.24-0.26 z dnia 1958-01-24
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Źródło: Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej
Autor: Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek

Miejsce: Książ [ob. Książ Wielkopolski]

Sygnatura: OS-00115

Powiązane zdjęcia i ryciny:
Powiązane wycinki prasowe:
Powiązane artykuły:


2012-2024 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe