Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski
Franciszek Konszczyński

powstaniec wielkopolski
[ur. 1891 - zm. 1962]

Źródło: Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej
Autor: Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek

Miejsce: Książ [ob. Książ Wielkopolski]

Urodził się 29 października 1891 roku w Michałowie w pow. jarocińskim jako syn Józefa i Magdaleny z d. Matuszewska. Walcząc w armii niemieckiej podczas I wojny światowej stracił nogę i miał charakterystyczną, drewnianą protezę. Po powrocie z wojny mieszkał w Książu i pracował na poczcie. Ożenił się w 1917 roku z Heleną Skałecką.

Powstanie wielkopolskie
15 listopada 1918 roku, w momencie utworzenia w Książu Rady Robotniczej i Żołnierskiej, będąc człowiekiem zaufania publicznego, został oddelegowany jako telefonista do Magistratu. Mimo inwalidztwa wstąpił także w szeregi ksiąskiego oddziału Straży Ludowej. W pierwszych dniach stycznia zgłosił się na ochotnika do 1 kompanii batalionu śremskiego, dowodzonej przez ppor. Józefa Muślewskiego. Dowódca odesłał go do Książa w roli umundurowanego kontrolera telefonów na poczcie. Po zakończeniu powstania pozostał w wojsku. Pełnił służbę w jarocińskim garnizonie do 6 września 1919 roku.

W 1921 roku próbował utworzyć w Książu struktury Związku Inwalidów Wojennych II RP, jednak z niewielkim skutkiem. Należał do Towarzystwa Powstańców i Wojaków Koło Książ. Podczas okupacji hitlerowskiej był więziony w katowni w Forcie VII Cytadeli. Zmarł 14 września 1962 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.06-0.962 z dnia 1957-12-06
[«]

[»]

Sygnatura: OS-00114

Jeśli możesz uzupełnić opis tego obiektu, napisz do nas: wir.ksiazwlkp[@]gmail.com. Użyj sygnatury obiektu (dwie linie wyżej).
Obiekty powiązane.


2012-2024 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe